Reporters

 • Amanda Geenen

  Als verkiezingswaarnemer bezocht ik eerder alle uithoeken van Europa. Ik woonde een jaar in Edinburgh, en stond een paar dagen na de Brexit tussen de met EU-vlaggen zwaaiende Schotten, die ''stronger in'' scandeerden. Dit verkiezingsjaar kan de toekomst van Europa ingrijpend veranderen. De retoriek rondom veiligheid en immigratie overschaduwt echter andere verhalen die zeker het vertellen waard zijn. Naar die verhalen ga ik als WEurope reporter op zoek. Voorbij de bangmakerij dus, met reportages over gendergelijkheid in de politiek, de rechten van gehandicapten en de stem van de inwoners van de Franse Overzeese Gebiedsdelen.

 • Anne van der Meer

  2017 is een belangrijk jaar in Europa. Niet alleen in Nederland zijn verkiezingen, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en misschien in Italië. Europa is overal een belangrijk thema. Maar hoe speelt dit in de media en wat vinden de mensen in de landen er zelf van? Dat wil ik graag uitzoeken via WEurope!

 • Christina Jeliazkova

  Europa heeft een grote rol in mijn leven: ik ben in Bulgarije geboren maar in Nederland opgegroeid, als kind woonde ik kort in Duitsland en ik heb twee jaar in Londen gestudeerd. De ontwikkelingen binnen de Europese Unie zorgen de laatste jaren voor veel onrust en onzekerheid, maar veranderingen bieden ook kansen voor verbetering. Als reporter wil ik het belang van de EU aantonen en onderzoeken wat voor effect de besluiten hebben op Nederland aan de hand van actuele thema's zoals het klimaatdebat en immigratiebeleid.

 • Claudia van Oortmerssen

  Wat doet de Europese Unie nu eigenlijk buiten haar Europese grenzen voor Europa? En wat betekent dat nu eigenlijk direct, en indirect, voor Nederland? Als reporter voor WEurope schrijf ik artikelen over het buitenlands beleid van de EU. Niet alleen zal ik in de verschillende handelsverdragen en strategische partnerschappen duiken, ik zal ook onderzoeken wat de EU doet op sociaal en cultureel vlak. Als European Studies-alumnus met een bovengemiddelde interesse in internationale ontwikkelingen, ga ik jullie graag vanuit mijn achtergrondartikelen informeren en enthousiasmeren over de EU en haar invloed op de wereld.

 • Elmar Smid

  Dit jaar wordt beslissend voor Europa, welke kant het opgaat bij de verkiezingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Daarover verslaan en dat mee kunnen maken lijkt me erg gaaf. Mijn naam is Elmar Smid, student Internationale Betrekkingen, en ik wil je bij WEurope laten zien of lezen wat het normale nieuws niet zo snel brengt.

 • Freek

  Freek (1991) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Gilles van Santvoort

  Europa kent een lange, conflicterende en complexe geschiedenis en de afgelopen jaren vormen in die zin een passend nieuw hoofdstuk in de Europese geschiedenis. Met de Brexit en de opkomst van het populisme aan de ene kant en het ideaaldenken van Macron en het economische herstel na de crisis aan de andere, is Europa ingewikkelder dan ooit. De EU kent veel problemen, maar kan ook veel oplossingen bieden. Als reporter voor WEurope probeer ik deze tegenstrijdige ontwikkeling te verkennen, te duiden en uit te leggen, en op deze manier Europa te verklaren.

 • Iris Visser

  Waardoor wordt stemgedrag van mensen beïnvloed? Door mogelijke ontevredenheid over de huidige situatie en waar komt die dan vandaan? Of door de mate van vertrouwen in bepaalde politieke partijen en waar is dat vertrouwen dan op gebaseerd? Welke thema's zijn belangrijk voor wie en waarom? Dat zijn allerlei vragen waarvan ik, Iris, benieuwd ben naar de antwoorden. Daarom ben ik op zoek naar de persoonlijke verhalen achter het stemgedrag. Deze deel ik graag met WEurope, zodat we hopelijk beter kunnen begrijpen hoe politieke trends in Europa tot stand komen.

 • Judith Frederiks

  Aankomend jaar vinden de Europese verkiezingen weer plaats, iets waar ik zelf als studente Europese Studies en Franse taal en cultuur erg enthousiast van word, maar wat voor veel Nederlanders een ver-van-mijn-bed-show is. Door te schrijven voor WEurope wil ik ook deze mensen enthousiasmeren voor de Europese Unie en informeren over haar ontwikkelingen op politiek gebied. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van de Brexit voor het Erasmus+-programma? En hoe kijken de Friezen aan tegen het feit dat Leeuwarden dit jaar de titel ‘European Capital of Culture’ draagt?

 • Kirsten Overboom

 • Kjell Winkens

  Dat migratie een gevoelig onderwerp is zal de afgelopen jaren maar weinig mensen zijn ontgaan. Bij recente verkiezingen in binnen- en buitenland werd dit ook weer eens benadrukt. Maar hoe gaan we in Nederland eigenlijk om met ‘nieuwe Nederlanders’, of ‘nieuwe Europeanen’? Welke issues spelen er onder mensen die hier komen wonen, werken, of studeren? En welke lessen kunnen we leren van andere Europese landen? Ik ben Kjell, en als WEurope reporter wil ik op deze, en andere vragen een antwoord gaan vinden.

 • Lasse van den Dikkenberg

  Mijn politieke interesse begon met vrijwilligers werk voor Amnesty International. Het bijwonen van, en flyeren voor, demonstraties maakte dat ik mij steeds meer begon te interesseren voor de politiek. Ik begon met het schrijven van opiniestukken onder andere op www.joop.nl. Ik merk dat de Europese Unie van rechts, maar ook vanuit links steeds zwaarder onder vuur ligt. Via WEurope wil ik schrijven over politieke kwesties vanuit een Europees perspectief.

 • Mart van Damme

  De Europese politiek is vandaag interessanter en relevanter dan ooit tevoren. Nu het VK de Unie gaat verlaten worden de machtsverhoudingen opnieuw gedefinieerd. We staan op dit moment op een tweesprong: betekent de Brexit het einde van het proces van Europese integratie of is het juist die ene stap naar achter die vooruitgang weer mogelijk maakt? Het lijkt me een mooie uitdaging om me de komende tijd verder te verdiepen in deze materie.

 • Nienke Schuitemaker

  Hoe vergaat het de kiezers in Schotland tijdens de Britse parlementsverkiezingen? Schotland stemde in ruime meerderheid vóór de Europese Unie in het Brexit-referendum en heeft een politiek landschap dat gedomineerd wordt door de Scottish National Party: vóór de EU en vóór onafhankelijkheid van Engeland. Voor WEurope ga ik naar Edinburgh om uit te zoeken hoe het is om een politieke keuze te maken voor je volksvertegenwoordigers in Westminster in deze bijzondere situatie.

 • Querine Hoejenbos

  Met 27 zeer verschillende lidstaten is er altijd wel politiek nieuws in Europa. Als WEurope-reporter wil ik graag de verhalen achter het politieke spel rondom deze politieke gebeurtenissen belichten. Ik ben benieuwd naar tegenstellingen tussen mensen en hun politieke ideeën, maar wil vooral ook zoeken naar gelijkenissen, naar wat ons verbindt en wat ons zal blijven verbinden. Met mijn achtergrond in interdisciplinaire sociale wetenschappen en Europese politiek hoop ik interessante verhalen met jullie te delen en mijn enthousiasme voor Europese politieke ontwikkelingen op jullie over te brengen.

 • redactie

  WEurope gaat door! 2018 is onverminderd spannend voor Europa. De Brexit is in gang gezet, de Italianen gaan naar de stembus en Duitsland heeft nog altijd geen regering. Verder volgen wij de impact van de Europese samenwerking op Nederland. Hou ons in de gaten! This project receives financial support from the European Parliament. Sole liability rests with the author and the European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 • Rick Kruijs

  Een Europa dat ruimte laat voor verschillen, maar internationaal sterk staat. Dat vind ik de belangrijkste uitdaging voor de EU in de komende jaren. Als student aan Universtiy College Utrecht en de London School of Economics verdiepte ik mij in internationale veiligheid, met speciale aandacht voor terrorismebestrijding. Als stagiair bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en bij het Europees Parlement mocht ik me vervolgens ook met deze onderwerpen bezig houden. In Brussel zag ik de EU van verschillende perspectieven en leerde ik veel over de dagelijkse gang van zaken. Met een kritische maar altijd constructieve blik hoop ik als WEurope-reporter bij te kunnen dragen aan een zo goed mogelijk beeld van de Europese Unie.

 • Rico Disco

  Ik wil graag de Europese ontwikkelingen bekijken vanuit het individu. Met portretten en interviews in film en op schrift wil ik kleine verhalen vertellen over grote onderwerpen als milieu en klimaat. Hiermee wil ik vooral ook zelf de Europese Unie beter leren begrijpen en hopelijk op die manier ook begrijpelijker maken voor de lezers (en kijkers!).

 • Rik van Dijk

  Kunstmatige intelligentie, cyber security, veiligheid. Als WEurope-reporter schrijft Rik graag over de groeiende rol van tech in Europa en wat dit kan betekenen voor de sociaaldemocratie. De komende periode focust Rik zich op artificial intelligence en hoe de sociaaldemocratie hiermee om moet gaan. Waar liggen de kansen en gevaren van deze technologie die overal om ons heen is? Rik heeft Internationale Betrekkingen en Geschiedenis gestudeerd en werkt nu als Cyber Security-expert bij CGI in Rotterdam.

 • Roos Lankhorst

  Waarom stemmen mensen op een bepaalde partij? Zijn er bepaalde politieke trends te zien in Europa? En wat zijn de gevolgen voor internationale betrekkingen? Als student sociologie en politicologie ben ik erachter gekomen dat het antwoord op deze vragen niet zomaar gevonden is. Maar ook dat je de beste antwoorden vindt door er zelf op af te gaan en mensen te spreken. Dit doe ik dus graag voor WEurope!

 • Rutger Ruitinga

  Het was voor mijn studie dat ik een kleine 5 jaar geleden naar België verhuisde. In België, en later in Polen, voelde ik wat het betekent om Europeaan te zijn. Het Europese project ligt echter onder vuur. Rechts-populisten menen de wind in de rug te hebben en spuien dag-in-dag-uit hun kritiek op Europa. Vanuit mijn piepkleine appartementje aan een belangrijke Poolse straat zag ik hoe duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Polen gehuld in de Europese vlag zich verzetten tegen dit rechts-populisme. Vanuit mijn studie politicologie en als Europeaan ben ik geïnteresseerd in deze fenomenen. Met mijn artikelen hoop ik een bijdrage te leveren aan het begrijpen hiervan.

 • Simon de Leeuw

  Als reporter, afgestudeerd in internationale betrekkingen en Europese studies, ben ik geïnteresseerd in de opvattingen over politieke thema's zoals klimaatverandering bij onze Europese generatiegenoten. Ik wil graag laten zien hoe dezelfde issues op verschillende plekken relevant zijn, en hoe politiek in het alledaagse beleefd wordt door middel van portretten, vlogs en interviews. Stay posted!

 • Solange Pompl

  Er zijn weinig dingen waar ik zo enthousiast van word als verkiezingen. De campagnespotjes, de constante stroom aan analyses, de Twitter-discussies.. ik smul ervan. En in mei 2019 mogen we weer, dan zijn de Europese verkiezingen! Als oud-inwoner van Limburg, Sevilla, Berlijn en Glasgow heb ik al veel ‘Europeesheid’ mogen proeven. Op WEurope ga ik mijn kennis van de Europese Unie en politieke communicatie mixen en gebruiken om jou, al dan niet EU-geïnteresseerde, van relevante achtergrondkennis te voorzien. Brein aan, klikken en lezen maar.

 • Soraya Layeb

  Ik ben Soraya Layeb. Samen met jullie wil ik op zoektocht naar het Europa van de toekomst. De klassieke tegenstelling links-rechts erodeert: partijen met een sociaal economisch linkse en conservatieve culturele agenda zijn in opkomst. Welke rol speelt de sociaaldemocratie hierin? Waarom voelen steeds minder mensen zich vertegenwoordigd door de sociaaldemocraten, met name haar traditionele achterban? Welke parallellen zijn er te trekken tussen de verkiezingsrace in Nederland, Frankrijk en Duitsland? Je zult mij vooral op straat aantreffen voor WEurope om mensen het hemd van het lijf te vragen. Ga je met me mee?

 • Stella Roos Peters

  Het voorheen ondenkbare - Brexit, president Trump - werd realiteit in 2016. In Nederland is het populisme ternauwernood teruggeslagen, maar de PVV werd alsnog de tweede partij en de VVD zette een stap in hun richting. Nu is het de vraag of hetzelfde zal plaatsvinden tijdens de aankomende verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. Nog belangrijker: mocht dit gebeuren, wat zal het dan betekenen voor de Europese Unie? Mijn naam is Stella Roos Peters en ik heb me aangemeld als WEurope-reporter omdat ik in deze vraagstukken geïnteresseerd ben en me oprecht zorgen maak over het huidige politieke klimaat. Ik hoop met mijn achtergrond in Conflict- en Culture Studies te achterhalen waarom de kloof in de maatschappij zo groot is geworden en welke rol de media hierin hebben.

 • Steven Maas

  Europa staat continu voor uitdagingen binnen haar eigen grenzen, maar ook daarbuiten. Als reporter voor WEurope kijk ik naar het buitenlandse beleid van de EU, hoe de EU zich als macht in het geopolitieke speelveld positioneert en hoe Nederland daarbij als koploper of juist als achterloper fungeert. Afgestudeerd in Internationaal Management heeft buitenlands beleid, specifiek het Afrikaanse continent, mij altijd gefascineerd. Vanuit mijn artikelen probeer ik een objectief beeld te schetsen van het beleid van de EU ten opzichte van buitenlandse problematiek en vraagstukken.

 • Suzanne Piet

  Ik ben opgegroeid als Amstelveense, Nederlander en Europeaan. Tijdens mijn studie Politicologie is mij duidelijk geworden hoe belangrijk Europa en daarmee de Europese Unie voor Nederland is. Afgelopen jaren is wel gebleken dat niet iedereen het belang van de EU inziet. Ik wil graag onderzoeken hoe tijdloos de EU is en hoe jongeren ervoor kunnen zorgen de EU nieuw leven in te blazen.

 • Tom Kortink

  Er is steeds meer aandacht voor Europa, mensen zijn hierin geïnteresseerd en vormen zo hun mening. Dit maakt mij nieuwsgierig, wat speelt er zich nu nog af in de lidstaten en wat we kunnen verwachten van de Brexit? Vooral Duitsland is het land dat mijn aandacht trekt, dit omdat het één van de sterkhouders is van verenigd Europa. Mijn naam is Tom Kortink, student European studies, ik zou graag met mijn enthousiasme voor de politiek deze vragen voor jullie beantwoorden.

 • WEurope gastredacteur

  Lijkt het jou ook leuk om een keer iets te schrijven voor WEurope? Stuur dan een berichtje naar anne@weurope.nl!

 • Yves Lacroix

  Bij het nemen van iedere beslissing is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Daar kwam ik wel achter tijdens het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne of het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Achteraf gezien was het geen verrassing. Wat anders is de EU voor veel mensen dan een ingewikkeld web van onbekende politici en verwarrende wetten? Door verslag te doen van de dagelijkse bezigheden van de Europese Unie is mijn doel dan ook Brussel dichterbij de mens te brengen.