Reporters

 • Amanda Geenen

  Als verkiezingswaarnemer bezocht ik eerder alle uithoeken van Europa. Ik woonde een jaar in Edinburgh, en stond een paar dagen na de Brexit tussen de met EU-vlaggen zwaaiende Schotten, die ''stronger in'' scandeerden. Dit verkiezingsjaar kan de toekomst van Europa ingrijpend veranderen. De retoriek rondom veiligheid en immigratie overschaduwt echter andere verhalen die zeker het vertellen waard zijn. Naar die verhalen ga ik als WEurope reporter op zoek. Voorbij de bangmakerij dus, met reportages over gendergelijkheid in de politiek, de rechten van gehandicapten en de stem van de inwoners van de Franse Overzeese Gebiedsdelen.

 • Anne van der Meer

  2017 is een belangrijk jaar in Europa. Niet alleen in Nederland zijn verkiezingen, maar ook in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en misschien in Italië. Europa is overal een belangrijk thema. Maar hoe speelt dit in de media en wat vinden de mensen in de landen er zelf van? Dat wil ik graag uitzoeken via WEurope!

 • Elmar Smid

  Dit jaar wordt beslissend voor Europa, welke kant het opgaat bij de verkiezingen in Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. Daarover verslaan en dat mee kunnen maken lijkt me erg gaaf. Mijn naam is Elmar Smid, student Internationale Betrekkingen, en ik wil je bij WEurope laten zien of lezen wat het normale nieuws niet zo snel brengt.

 • Freek

  Freek (1991) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Harmen van Arragon

  Wat zijn de gevolgen voor een land dat ervoor kiest om uit de Europese Unie te stappen? In heel Europa wordt er met argusogen naar het Verenigd Koningrijk gekeken om een antwoord te krijgen op die vraag. Als inwoner van Engeland hoop ook ik antwoord te krijgen op deze vraag. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaringen en analyses te delen als reporter van WEurope.

 • Iris Visser

  Waardoor wordt stemgedrag van mensen beïnvloed? Door mogelijke ontevredenheid over de huidige situatie en waar komt die dan vandaan? Of door de mate van vertrouwen in bepaalde politieke partijen en waar is dat vertrouwen dan op gebaseerd? Welke thema's zijn belangrijk voor wie en waarom? Dat zijn allerlei vragen waarvan ik, Iris, benieuwd ben naar de antwoorden. Daarom ben ik op zoek naar de persoonlijke verhalen achter het stemgedrag. Deze deel ik graag met WEurope, zodat we hopelijk beter kunnen begrijpen hoe politieke trends in Europa tot stand komen.

 • Janneke Holman

 • Kjell Winkens

  Dat migratie een gevoelig onderwerp is zal de afgelopen jaren maar weinig mensen zijn ontgaan. Bij recente verkiezingen in binnen- en buitenland werd dit ook weer eens benadrukt. Maar hoe gaan we in Nederland eigenlijk om met ‘nieuwe Nederlanders’, of ‘nieuwe Europeanen’? Welke issues spelen er onder mensen die hier komen wonen, werken, of studeren? En welke lessen kunnen we leren van andere Europese landen? Ik ben Kjell, en als WEurope reporter wil ik op deze, en andere vragen een antwoord gaan vinden.

 • Lasse van den Dikkenberg

  Mijn politieke interesse begon met vrijwilligers werk voor Amnesty International. Het bijwonen van, en flyeren voor, demonstraties maakte dat ik mij steeds meer begon te interesseren voor de politiek. Ik begon met het schrijven van opiniestukken onder andere op www.joop.nl. Ik merk dat de Europese Unie van rechts, maar ook vanuit links steeds zwaarder onder vuur ligt. Via WEurope wil ik schrijven over politieke kwesties vanuit een Europees perspectief.

 • Marenthe Burgers

 • Mikal Tseggai

  Mikal heeft afgelopen jaren veel campagne gevoerd. In Nederland vooral voor de PvdA, maar met de BKB Academie is ze tijdens de primaries van de laatste presidentsverkiezingen in de Verenigde States geweest, om daar campagne te voeren voor verschillende kandidaten van meerdere partijen. Via WEurope wil Mikal ook de verschillende campagnes in Europa volgen en met elkaar vergelijken.

 • Nienke Schuitemaker

  Hoe vergaat het de kiezers in Schotland tijdens de Britse parlementsverkiezingen? Schotland stemde in ruime meerderheid vóór de Europese Unie in het Brexit-referendum en heeft een politiek landschap dat gedomineerd wordt door de Scottish National Party: vóór de EU en vóór onafhankelijkheid van Engeland. Voor WEurope ga ik naar Edinburgh om uit te zoeken hoe het is om een politieke keuze te maken voor je volksvertegenwoordigers in Westminster in deze bijzondere situatie.

 • Nikkie Serrarens

  Europa verandert en de politiek verandert mee. Aankomende verkiezingen staat er voor het Verenigd Koninkrijk veel op het spel, ook vanwege de Brexit. Wat vinden de Britten daarvan? En hoe stemmen de mensen die je niet in de media hoort? Dat wil ik uitzoeken!

 • Querine Hoejenbos

  Met 27 zeer verschillende lidstaten is er altijd wel politiek nieuws in Europa. Als WEurope-reporter wil ik graag de verhalen achter het politieke spel rondom deze politieke gebeurtenissen belichten. Ik ben benieuwd naar tegenstellingen tussen mensen en hun politieke ideeën, maar wil vooral ook zoeken naar gelijkenissen, naar wat ons verbindt en wat ons zal blijven verbinden. Met mijn achtergrond in interdisciplinaire sociale wetenschappen en Europese politiek hoop ik interessante verhalen met jullie te delen en mijn enthousiasme voor Europese politieke ontwikkelingen op jullie over te brengen.

 • redactie

  WEurope gaat door! 2018 is onverminderd spannend voor Europa. De Brexit is in gang gezet, de Italianen gaan naar de stembus en Duitsland heeft nog altijd geen regering. Verder volgen wij de impact van de Europese samenwerking op Nederland. Hou ons in de gaten! This project receives financial support from the European Parliament. Sole liability rests with the author and the European Parliament is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 • Rick Kruijs

  Een Europa dat ruimte laat voor verschillen, maar internationaal sterk staat. Dat vind ik de belangrijkste uitdaging voor de EU in de komende jaren. Als student aan Universtiy College Utrecht en de London School of Economics verdiepte ik mij in internationale veiligheid, met speciale aandacht voor terrorismebestrijding. Als stagiair bij de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en bij het Europees Parlement mocht ik me vervolgens ook met deze onderwerpen bezig houden. In Brussel zag ik de EU van verschillende perspectieven en leerde ik veel over de dagelijkse gang van zaken. Met een kritische maar altijd constructieve blik hoop ik als WEurope-reporter bij te kunnen dragen aan een zo goed mogelijk beeld van de Europese Unie.

 • Rik van Dijk

 • Roos Lankhorst

  Waarom stemmen mensen op een bepaalde partij? Zijn er bepaalde politieke trends te zien in Europa? En wat zijn de gevolgen voor internationale betrekkingen? Als student sociologie en politicologie ben ik erachter gekomen dat het antwoord op deze vragen niet zomaar gevonden is. Maar ook dat je de beste antwoorden vindt door er zelf op af te gaan en mensen te spreken. Dit doe ik dus graag voor WEurope!

 • Rutger Ruitinga

  Het was voor mijn studie dat ik een kleine 5 jaar geleden naar België verhuisde. In België, en later in Polen, voelde ik wat het betekent om Europeaan te zijn. Het Europese project ligt echter onder vuur. Rechts-populisten menen de wind in de rug te hebben en spuien dag-in-dag-uit hun kritiek op Europa. Vanuit mijn piepkleine appartementje aan een belangrijke Poolse straat zag ik hoe duizenden, tienduizenden, honderdduizenden Polen gehuld in de Europese vlag zich verzetten tegen dit rechts-populisme. Vanuit mijn studie politicologie en als Europeaan ben ik geïnteresseerd in deze fenomenen. Met mijn artikelen hoop ik een bijdrage te leveren aan het begrijpen hiervan.

 • Simon de Leeuw

  Als reporter, afgestudeerd in internationale betrekkingen en Europese studies, ben ik geïnteresseerd in de opvattingen over politieke thema's zoals klimaatverandering bij onze Europese generatiegenoten. Ik wil graag laten zien hoe dezelfde issues op verschillende plekken relevant zijn, en hoe politiek in het alledaagse beleefd wordt door middel van portretten, vlogs en interviews. Stay posted!

 • Soraya Layeb

  Ik ben Soraya Layeb. Samen met jullie wil ik op zoektocht naar het Europa van de toekomst. De klassieke tegenstelling links-rechts erodeert: partijen met een sociaal economisch linkse en conservatieve culturele agenda zijn in opkomst. Welke rol speelt de sociaaldemocratie hierin? Waarom voelen steeds minder mensen zich vertegenwoordigd door de sociaaldemocraten, met name haar traditionele achterban? Welke parallellen zijn er te trekken tussen de verkiezingsrace in Nederland, Frankrijk en Duitsland? Je zult mij vooral op straat aantreffen voor WEurope om mensen het hemd van het lijf te vragen. Ga je met me mee?

 • Stella Roos Peters

  Het voorheen ondenkbare - Brexit, president Trump - werd realiteit in 2016. In Nederland is het populisme ternauwernood teruggeslagen, maar de PVV werd alsnog de tweede partij en de VVD zette een stap in hun richting. Nu is het de vraag of hetzelfde zal plaatsvinden tijdens de aankomende verkiezingen in Frankrijk en Duitsland. Nog belangrijker: mocht dit gebeuren, wat zal het dan betekenen voor de Europese Unie? Mijn naam is Stella Roos Peters en ik heb me aangemeld als WEurope-reporter omdat ik in deze vraagstukken geïnteresseerd ben en me oprecht zorgen maak over het huidige politieke klimaat. Ik hoop met mijn achtergrond in Conflict- en Culture Studies te achterhalen waarom de kloof in de maatschappij zo groot is geworden en welke rol de media hierin hebben.

 • Suzanne Piet

  Ik ben opgegroeid als Amstelveense, Nederlander en Europeaan. Tijdens mijn studie Politicologie is mij duidelijk geworden hoe belangrijk Europa en daarmee de Europese Unie voor Nederland is. Afgelopen jaren is wel gebleken dat niet iedereen het belang van de EU inziet. Ik wil graag onderzoeken hoe tijdloos de EU is en hoe jongeren ervoor kunnen zorgen de EU nieuw leven in te blazen.

 • Tom Kortink

  Er is steeds meer aandacht voor Europa, mensen zijn hierin geïnteresseerd en vormen zo hun mening. Dit maakt mij nieuwsgierig, wat speelt er zich nu nog af in de lidstaten en wat we kunnen verwachten van de Brexit? Vooral Duitsland is het land dat mijn aandacht trekt, dit omdat het één van de sterkhouders is van verenigd Europa. Mijn naam is Tom Kortink, student European studies, ik zou graag met mijn enthousiasme voor de politiek deze vragen voor jullie beantwoorden.

 • WEurope gastredacteur

  Lijkt het jou ook leuk om een keer iets te schrijven voor WEurope? Stuur dan een berichtje naar anne@weurope.nl!

 • Yves Lacroix

  Bij het nemen van iedere beslissing is het belangrijk goed geïnformeerd te zijn. Daar kwam ik wel achter tijdens het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne of het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de Europese Unie te verlaten. Achteraf gezien was het geen verrassing. Wat anders is de EU voor veel mensen dan een ingewikkeld web van onbekende politici en verwarrende wetten? Door verslag te doen van de dagelijkse bezigheden van de Europese Unie is mijn doel is dan ook Brussel dichterbij de mens te brengen.